Pelsdyrgård i Rogaland ekskluderes

08.januar, 2014

Styret i Norges Pelsdyralslag har på sitt møte i dag vedtatt å ekskludere selskapet Fellesdrift AS i Hå i Rogaland. Bakgrunnen for eksklusjonen er alvorlige brudd på forskriften om hold av pelsdyr, som ble avdekket under Mattilsynets uanmeldte tilsyn på gården for kort tid siden.

Styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, sier det er svært skuffende at det oppdages at enkelte oppdrettere ikke gjør jobben sin, slik at dyrehelsa og næringens interesser blir skadelidende. 

 – Næringen vil ha bort useriøse aktører, og det er et enstemmig styre som står bak avgjørelsen, sier styrelederen. 

– Det er meget beklagelig at slikt skjer. Samtidig viser saken at Mattilsynet gjør jobben sin som tilsynsorgan, og det er viktig for oss, fortsetter styrelederen. Hvert eneste dyr i norske pelsfarmer skal ha skikkelig omsorg og stell hver eneste dag. Det har de helt åpenbart ikke hatt i dette tilfellet. Her har det vært for dårlige rutiner og for dårlig kompetanse, sier Skadsem. Gården i Rogaland var ikke sertifisert. 

- Vi har brukt mye ressurser de siste årene på å bedre dyrevelferden, blant annet gjennom sertifiseringsordningen og utvidet helsetjeneste. Rapporter fra Mattilsynet har vist at det har gitt gode resultater landet over, sier Trane Skadsem. 

Mattilsynet har anmeldt saken til politiet, som avgjør hva som videre skal skje i saken.