Regjeringen vil gevinstbeskatte pelsdyrbøndenes erstatning

11.mai, 2021

(Jæren og Oslo, 11. mai 2021) Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett (RNB) at pelsdyrbøndene i praksis skal gevinstbeskattes for å avvikle livsgrunnlaget sitt. Ingen pelsdyrbønder ser på næringsforbudet som en gevinst, og næringen reagerer kraftig på at regjeringen ikke ser forskjell på et ordinært salg av anleggene og en politisk bestemt tvangsavvikling. 

 

Revidert nasjonalbudsjett bød på nye skuffelser for pelsdyrbøndene som i over 1200 dager har ventet på en avklaring på hva de vil få i erstatning for å bli politisk tvangsavviklet. Regjeringen avviser næringens krav om skattefritak på erstatningen.

- Regjeringen tilbyr et såkalt betinget skattefritak, som egentlig bare er en utsettelse av skatten. Et betinget skattefritak krever også at det investeres i ny virksomhet, men for mange er dette umulig. Det er det selvfølgelig flere åpenbare grunner til, ikke minst alder og det faktum at mange har søkt seg arbeid og slik sett nå er alminnelige lønnsmottakere. Regjeringen må ha glemt at de har bestemt at næringen vår nå er blitt forbudt, og at omstilling er veldig krevende og for enkelte sågar umulig, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

Magnar Rosland fra Klepp i Rogaland er blant bøndene som står i en fortvilet situasjon.

- Jeg sluttet med pelsdyr i fjor og fikk da 3,8 millioner i kompensasjon for anlegget mitt. Det kan høres ut som mye penger, men det var ikke engang nok til å dekke gjelda. Alt gikk til banken. Det er ingenting igjen å investere i noe som helst. Regjeringen vil med dette forslaget påføre meg en skatteregning på 2-300 000 hvert år de neste fem årene, sier Magnar Rosland.

 

Vil behandle tvangsavvikling som normalt salg

 

Som mange andre pelsdyrbønder, har ikke Rosland mulighet til å leve av inntektene på gården etter at pelsdyrvirksomheten ble avviklet. Derfor har han og kona Anette måttet søke arbeid utenfor gården.

- Etter at vi sluttet med pelsdyr, har begge mistet inntektsgrunnlaget på gården. Jeg jobber nå som bobilmekaniker, og ingen av våre inntekter er dimensjonert til å betjene både stor skatteregning og gjelda vi sitter igjen med etter at vi ble tvunget til å slutte med pelsdyr. Jeg får en baksmell som er større enn inntekten min de neste fem årene. Jeg forstår ikke hvordan vi skal klare det, sier Magnar Rosland.

Regjeringen argumenterer for at det ikke er noen avgjørende forhold som tilsier at avviklingen av næringen skal behandles på annet vis enn et ordinært salg av gårdene.

- Dette viser hvor lite regjeringen har satt seg inn i situasjonen til landets 200 pelsdyrbønder. Næringen er blitt tvunget til å avvikle på grunn av en hestehandel for å få Venstre inn i regjering. Trine Skei Grande omtalte det til og med som en test for å se hvor langt de andre partiene var villige til å strekke seg, sier Bertran Trane Skadsem.

- I over 1200 dager har vi forsøkt å skape forståelse for hva dette handler om uten at de ved skrivebordene i regjeringskontorene tar realitetene inn over seg. De 1200 dagene har vært tunge. De over 1200 nettene har vært beksvarte, avslutter Skadsem.