Skinnprisene fortsetter å stige Oslo 24.september 2010 

08.januar, 2014

Det siste året har prisene på pelsskinn steget kraftig, og prisoppgangen fortsatte under auksjonen som ble holdt i Helsingfors denne uken.  Et stort antall rev – og minkskinn ble omsatt til svært gode priser, og for blårev og mink har prisene steget med om lag 50 prosent det siste året. Sterk vekst i kinesisk økonomi er det viktigste bidraget til prisøkningen.

                                                   
På auksjonen, som ble innledet på mandag denne uken og avsluttet fredag, ble det omsatt 350 000 blårevskinn til en gjennomsnittspris på 800 kroner. 45 000 shadowskinn oppnådde en gjennomsnittspris på kr 850.   

Også denne gangen ble utbudet av norsk sølvrev møtt med stor interesse, og så godt som alle skinnene ble solgt til nesten 850 kroner i snitt.

Minksalget ble også meget vellykket, og så godt som alle 700 000 skinn som ble bydd frem ble solgt. Prisene var på linje med det høye prisnivået, om lag 350 kroner, som er etablert gjennom det siste året. Tilsvarende tall for fjoråret var så vidt over 200 kroner.

Etter flere magre år sikrer dagens prisnivå på reveskinn nå pelsdyrbøndene en bedre inntjening.