Spionkamera i pelsdyrgård

08.januar, 2014

Ved en pelsdyrgård i Sør-Trøndelag er det oppdaget spor etter et såkalt spionkamera. Det er lagd hull i veggen på flere skur, og det er også funnet hjelpemidler som peker i en klar retning om at aktivister igjen har vært på ferde.

Etter all sannsynlighet har aktivistene denne gang vist interesse for om forskriftene følges i forbindelse med pelsing. Det er derfor igjen grunn til å anmode oppdretterne om nøye å undersøke og eventuelt sikre det som måtte være av spor, dersom det har vært uønsket besøk  i pelsdyrgården. På den angjeldende gården i Sør-Trøndelag ble det oppdaget ”kikkehull” i tverrveggen på skuret, slik at kamera hadde full dekning gjennom skuret. Det er all grunn til å tro at aktivistene også har vært i andre pelsdyrgårder. Ta bilder og dokumenter hvis dere oppdager noe spesielt, og anmeld saken til politiet.