Statsråden  tilfreds med dyrevelferdstiltakene

08.januar, 2014

Landbruksminister Lars Peder Brekk er så langt tilfreds med det som er gjort for å bedre dyrevelferden i norske pelsdyrgårder. Det sa han på et møte ledelsen i næringen hadde med statsråden mandag.

Styreleder Bertran Trane Skadsem og administrerende direktør Knut Berg fra Norges Pelsdyralslag orienterte statsråden blant annet  om forberedelsene til sertifiseringsordningen som skal sikre forsvarlig stell av pelsdyr. Dette skal være et kvalitetsstyringssystem der eksterne inspektører skal gå gjennom farmen. Bare farmer som innfrir kravene kan få selge sertifiserte skinn på pelsauksjonene, sa administrerende direktør Berg. 

Statsråden sa blant annet at næringen hver dag må drives slik at den tåler kritiske blikk. – De tiltakene som er gjort vitner om at ledelsen i pelsdyralslaget tar dette på alvor og gjennomfører det som er nødvendig å bedre dyrevelferden. Jeg er også tilfreds med de tiltakene som er planlagt framover, sa statsråden blant annet.