– Stortinget har tatt et enormt ansvar for rettferdighet

28.mai, 2021

(Oslo, 28.5.2021) Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og  SV har i dag samlet seg om en rekke endringer i regjeringens forslag til erstatningsordning for pelsdyrbøndene. Det gir håp for de 200 familiene som mistet livsgrunnlag og generasjonsverdier da regjeringen forbød næringen.  

- I over tre år har vi pelsdyrbønder vært fanget i et kynisk politisk spill, med lov etter lov og forskrift etter forskrift som ville ruinert oss. Likevel la regjeringen i januar frem enda et forslag som bare ville erstattet smuler. Vårt eneste håp har vært at Stortinget skulle gjøre som de lovet, nemlig å gjøre det regjeringen hverken har gjort, eller maktet å gjøre, i løpet av disse tre årene, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

 

Endringene som i dag ble presentert, er et stort steg mot rettferdighet for norske pelsdyrbønder. Opposisjonen på Stortinget tar tak i alle de groveste urimelighetene, som næringen, Norges Bondelag, økonomisk og juridiske ekspertise og selv statsforvalterne har pekt på.

 

- Dette er resultatet av enkeltpolitikere og partier som har lagt ned en utrolig innsats for rettferdighet og anstendighet. De har avverget en katastrofe for familier over hele Norge. Samtidig har vi opplevd mange skuffelser de siste årene, og det er fortsatt detaljer som må avklares, så vi må se hvordan dette slår ut før vi virkelig kan puste lettet ut, sier Skadsem.

 

Det var i 2018 regjeringsforhandlingene på Jeløya endte med det historisk unike næringsforbudet - forbudet mot pelsdyrhold.  Det skjedde til tross for at Stortinget bare ett år tidligere hadde vedtatt å bevare en bærekraftig pelsdyrnæring, etter ti år med grundige faglige utredninger og debatt.

 

- Vårt krav har vært at bøndene får sine reelle tap dekket. Hverken mer eller mindre. Gjennom tre år, har regjeringen aldri på noe tidspunkt vist en vilje til å sikre full erstatning, og gang på gang har Stortinget krevd at bøndene holdes skadesløse. Likevel har regjeringen fortsatt å legge frem løsninger som aldri hatt ikke har vært tuftet på kunnskap eller rettferdighet, sier Skadsem.

 

Stortinget har derfor selv måttet meisle ut de svært komplekse og avgjørende viktig detaljene, i løpet av noen få uker. Det gjør også at det gjenstår flere sentrale detaljer, som vil bety mye for hvilken erstatning hver enkelt pelsdyrbonde faktisk får.

 

- Dette er et enormt steg i riktig retning, men med den erfaringen de 200 pelsdyrbøndene og deres familier har, tror jeg nok mange ikke våger å slippe gleden helt løs før siste punktum er satt. Men nå kan familier over hele Norge endelig våge å se fremover og tenke på fremtiden. Dette er spørsmål regjeringen har hatt all tenkelig tid for å utrede grundig gjennom disse tre årene. De har ikke engang innhentet helt grunnleggende kunnskap for å erstatte pelsdyrbøndene. Nå håper vi de i det minste effektivt og tydelig vil bidra til å fylle hull og sette punktum, i tråd med de krystallklare grepene og bestillingene som er kommet fra Stortinget i dag, sier Skadsem.