Styret gjenvalgt på NPAs årsmøte

29.juni, 2021

Det sittende styret med Bertran Trane Skadsem som leder fortsetter etter dagens årsmøte i Norges Pelsdyralslag. På varamannslisten er det kommet nye navn.

På dagens årsmøte i Norges Pelsdyralslag ble styreleder Bertran Trane Skadsem gjenvalgt som leder og Atle Roger Evebø ble gjenvalgt som nestleder. De to styremedlemmene som var på valg, Bjørnar Berg og Kjell Hodne, ble også gjenvalgt. Nye vararepresentanter er i rekkefølge: Kristian Aasen, Bernt Ove Opheim og Bength Oftedal.