Testingsrutiner for plasmacytose 2012/2013

24.januar, 2014

Her finner du tidsfrister for innsending av prøver som gjelder for Rogaland og Hordaland og resten av landet. Se også priser som gjelder ved innsending innenfor de spesielle tidsrammene.

 

ROGALAND OG HORDALAND
Tidsrom for innsendelse Pris
Voksne dyr som skal gå videre i avl 1.9 - 15.10 2,-
etter 15.10 5,-
Valper til avl før 15.11 1,-
15.11 - 30.11 2,-
1.12 - 15.12 3,-
etter 15.12 5,-
Hvert 4. dyr 20.1 - 20.2 0,-
etter 20.2 5,-
Tisper uten kull innen 1. juni 2,-
etter 1. juni 5,-
RESTEN AV LANDET
Tidsrom for innsendelse Pris
Voksne dyr som skal gå videre i avl 1.9 - 1.11 2,-
etter 1.11 5,-
Valper til avl før 15.12 1,-
15.12 - 15.1 2,-
etter 15.1 5,-
Tisper uten kull innen 1. juni 2,-
etter 1. juni 5,-