Uttalelse fra årsmøtet i Norges Pelsdyralslag

31.mai, 2018

Årsmøtet i Norges Pelsdyralslag sier i en uttalelse at det mener regjeringen svikter pelsdyrnæringen med udemokratiske grep. I Jeløya-erklæringen legges det frem forslag om avvikling av pelsdyrnæringen fra 2025, etter at Stortinget vedtok bærekraftig utvikling i 2017.

Uttalelse fra Norges Pelsdyralslag

Årsmøtet i Norges Pelsdyralslag
  1. 30.mai 2018, Gardermoen

 

Regjeringen svikter pelsdyrnæringa med udemokratiske grep

Stortingsvedtaket om bærekraftig utvikling av pelsdyrnæring fra 10. januar 2017 ble fattet etter flere års grundig faglig og demokratisk prosess. Vedtaket ble gjort i et åpent ordskifte i tråd med Grunnlovens krav og etter demokratiske spilleregler. Det er forkastelig om Stortingsvedtaket om bærekraftig utvikling skal settes til side som følge av Venstre sin inntreden i regjeringen. Det er udemokratisk og ikke akseptabelt at en lukket prosess på Jeløya skal kunne føre til et næringsforbud – i strid med Frp og Høyres uttalte politikk. Som ved et trylleslag endret forhandlerne i regjeringspartiene Stortingets vedtak.

Helomvendingen fra næringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet har gjort at norske pelsdyrbønder har satset og investert under falske premisser. Vi har gjort det politikerne har bedt oss om, nemlig å skape verdier og arbeidsplasser for seg selv og fremtidige generasjoner over hele landet. Tilbake står bønder med pelsdyrgårder som over natta er uten verdi. Mange har store gjeldsforpliktelser, og mulighetene for å levere gården videre til neste generasjon eller selge gården, er blitt en umulighet. Det er situasjonen nå, selv før et eventuelt vedtak om avvikling er fattet i Stortinget.

Det finnes knapt eksempler i norsk næringsliv på en mer uforutsigbar og uanstendig behandling av ei næring fra myndighetenes side. Dette skjer parallelt med at regjeringens stadige snakk om betydningen av at norsk næringsliv må stå på flere bein, og at det er viktig å skape verdier. Det regjeringen nå gjør er det motsatte av å skape – de bryter ned, både et godt dyrehold og forholdene på gårdene til alle dem som lever av husdyrholdet. Det er oppsiktsvekkende at næringspartiet Høyre er villig til å bruke millioner av skattebetalernes penger på å avvikle ei landbruksnæring som eksporterer og omsetter i et internasjonalt marked og som ikke mottar subsidier.

Regjeringen har også undervurdert ringvirkningen pelsdyrnæringa skaper. En eventuell avvikling av pelsdyrnæringa vil koste staten dyrt ved tap av arbeidsplasser og bortfall av eksport- og skatteinntekter. Forslaget vil ramme familier, enkeltmennesker og lokalsamfunn over hele Norge. I tillegg til bortfall av inntekter for Norge, mister norsk landbruk og matproduksjon en viktig avtaker av biprodukter, noe som igjen kan føre til økte matvarepriser for forbrukerne.

200 norske familier på pelsdyrgårder er satt i en fortvila situasjon. Forutsigbarheten er revet bort under føttene på dem som er ramma. Framtida er nok en gang satt på vent, og frykten for hva framtida skal bringe er stor.

Norges Pelsdyralslag arbeider for å ivareta medlemmenes interesser i en kaotisk og fortvila situasjon. Næringa vil i sitt arbeid vektlegge at stortingsvedtaket fra 2017 om bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa skal bestå.