WelFur- felles europeisk sertifiseringssystem

08.januar, 2014

Felles sertifiseringssystem for Europa: Det er European Fur Breeders Association (EFBA) som har tatt initiativet til WelFur- prosjektet og som også finansierer det. Prosjektet bygger på Welfare Quality® som er et system som skal kartlegge dyrevelferden i besetninger og som brukes til andre dyreslag (storfe, gris og fjørfe).

 

sertifiseringssystem

 

Målet med WelFur-prosjektet er å innføre et sertifiseringssystem som vil sikre god dyrevelferd på alle pelsdyrgårder i Europa.

Det har pågått et intenst arbeid på tvers av landegrensene (Norge, Sverige, Finland, Danmark og Nederland) for å samle og benytte seg av den den beste kompetansen for å utvikle en måte å måle og vurdere pelsdyras velferd på besetningsnivå. Det er utviklet to protokoller (sjekkliste), en for mink og en for rev. Protokollene har blitt vurdert av uavhengige eksterne personer fra tre ulike land. Det er lagt vekt på å utvikle metoder som måler dyrevelferden til dyrene og ikke miljøet/omgivelsene dyrene lever i. Det er fire hovedområder som det skal fokuseres på:

1. god fôring
2. god oppstalling
3. god helse
4. adekvat atferd

Under disse fire hovedområdene er det 12 underområder som skal gjennomgås for å vurdere dyrevelferden til pelsdyrene. Det er lagt opp til et poengsystem for vurderingen og en minimumspoengsum for å bli sertifisert.

Hoved- og underområdene i det europeiske sertifiseringsssystem er ikke ulikt norsk sertifiseringssystem. Den vesentligste forskjellen er at det er to protokoller (sjekklister), en til hvert dyreslag.

Link til Wel Fur og EFBA

Link til EFBA-video